Stanowisko Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie odbioru łączności przez osoby nieposiadające pozwolenia radiowego.

Od czasu do czasu na krótkofalarskich forach dyskusyjnych toczą się dyskusje i spory w sprawie legalności lub nielegalności prowadzenia nasłuchów łączności przez osoby nie posiadające pozwolenia radiowego na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Czytając wystąpienia niektórych dyskutantów, mniej zorientowanych w tej problematyce, stwierdzić należy, że poziom znajomości przepisów prawnych regulujących tę kwestię jest u wielu osób na niskim poziomie i powoduje to wiele nieporozumień. A przepisy prawne są tu precyzyjne i należy się do nich stosować.

Na sprawę tę zwrócił uwagę Maciej Muszalski SQ5EBM, który zwrócił się oficjalnym pismem do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z prośbą o wykładnię prawną w tym zakresie. Za zgodą Macieja SQ5EBM prezentujemy oryginalny tekst odpowiedzi UKE, w którym w sposób klarowny wyłuszczono zawiłości prawne przybliżając istotę problemu. Mamy nadzieję, że klarowna odpowiedź UKE rozwieje wszelkie nieporozumienia i wątpliwości towarzyszące tej problematyce.

Zapraszamy zatem do wnikliwego przeanalizowania załączonego dokumentu UKE.

Treść pisma UKE można znaleźć na stronie:
https://drive.google.com/file/d/1aHySUfoweIUBBWy2rXoZk6GYarWzkWct/view

Info: Tadeusz SP9HQJ

Kategorie: Komunikaty

SQ2NIA

SQ2NIA

Prezes Zarządu OT22 PZK / Delegat OT22 na Krajowy Zjazd Delegatów

2 komentarze

· 3 lipca 2020 o 12:31

Powodzenia w zawodach.

· 3 lipca 2020 o 12:35

Przepraszam za błąd w poście

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
OT22 PZK