(Ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2024)

W dniu 27 stycznia odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZK.
Podjęto uchwały, które są ważne dla wszystkich członków PZK.
Proszę kolegów o zapoznanie się z ich treścią i zgłaszanie swoich uwag, propozycji telefonicznie lub mailowo. Chciałbym znać opinię kolegów w poniższych kwestiach, aby reprezentować wolę członków OT22 w trakcie Posiedzenia ZG PZK.

 • Zwołanie Posiedzenia ZG PZK w dniu 23 marca 2024r.
 • Wniosek do ZG PZK o zwołanie XVII Krajowego Zjazdu Delegatów PZK w dniu 11 maja 2024r.
 • Uchwała o podaniu wniosku OT14 0 nadanie Złotej Odznaki Honorowej PZK Kol. Krzysztofowi SP1MVG do wiadomości ogółu członków PZK w celu zebrania ich ewentualnych opinii w tej sprawie.
 • Wniosek do ZG PZK o uchwalenie na rok 2025 składek członkowskich PZK w następującej wysokości
 1. Składka wpisowa 0,00 zł
 2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 40,00 zł
 3. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 120,00 zł
 4. Składka dla członka zwyczajnego 160,00 zł
 5. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat 40,00 zł
 6. Składka dla członka wspomagającego 30,00 zł
 7. Kluby zarejestrowane w OT PZK 0,00 zł
  Uzasadnienie:
  Od wielu lat odnotowujemy znaczący wzrost kosztów utrzymania w tym kosztów bezpośrednio obciążających budżet PZK. W tym opłat pocztowych w szczególności wysyłki zagranicę, cen sprzętu i materiałów niezbędnych do funkcjonowania stacji klubowych, oddziałowych i bezobsługowych PZK, kosztów delegacji służbowych, udziałów w zjazdach i konferencjach, utrzymania niezbędnej infrastruktury w tym CB QSL, sekretariatu ZG PZK, księgowości PZK. Prezydium zważa także fakt, że ostatnio składki członkowskie były podniesione od 2018 roku, a sumaryczna inflacja w okresie 2018-2023 wyniosła ok. 43%


SQ2NIA

SQ2NIA

Prezes Zarządu OT22 PZK / Delegat OT22 na Krajowy Zjazd Delegatów

2 komentarze

SP1AEN

SP1AEN · 2 marca 2024 o 20:49

Wysokość proponowanych składek to jakieś szaleństwo, a uzasadnienie dla naiwnych. Napisałem swoje uwagi i przesłałem do SQ2NIA i SP2JMR. WŁADEK SP1AEN

SQ1KUK

SQ1KUK · 5 marca 2024 o 10:11

Sprawa dotycząca podwyżek składek na nowy rok jest delikatnie mówiąc mocno przesadzona i samobójstwem dla PZK
a ,, uzasadnienie ,, naiwne i wbrew logicznego oraz trzeżwego myślenia. Tak samo jak kolega Władek SP1AEN swoje uwagi oraz
spostrzeżenia wysłałem do SQ2NIA i SP2JMR. KAROL SQ1KUK

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
OT22 PZK