(Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2023)

Na co przeznaczamy środki z OPP

Jak co roku zbliża się okres rozliczeń podatkowych z Urzędami Skarbowymi.
I także, jak co roku zwracamy się do wszystkich członków Polskiego Związku Krótkofalowców, ich rodzin oraz sympatyków PZK o przekazywanie środków z odpisu 1,5% od podatku na rzecz Polskiego Związku Krótkofalowców
KRS 0000088401.

Rozliczając się z dochodów za 2022 rok, deklarując 1,5% od podatku na PZK, można w odpowiedniej rubryce formularza PIT 36, PIT 37 etc. wpisać cel szczegółowy – np. wybrany Oddział PZK, klub ogólnopolski, klub terenowy (wymieniając nr OT) lub naszą reprezentację w HF Championship czyli zespół SN0HQ. Aby pieniądze trafiły na konto Oddziału OT22, w rubryce cel szczegółowy prosimy wpisać OT22.

Środki z OPP są wykorzystywane m.in. na opłacanie kosztów utrzymywania przemienników na obiektach “EmiTela”, zakup urządzeń oraz opłaty za utrzymanie innych przemienników, zakup urządzeń dla klubów krótkofalarskich, łączność bezpieczeństwa – SPEmCom, organizację otwartych spotkań lokalnych i ogólnopolskich.
Cele, na które możemy spożytkować otrzymane środki, są związane z promocją i rozwojem krótkofalarstwa jako alternatywy dla wykorzystania możliwości rozwoju i aktywności ludzi w każdym wieku.
Jednak muszą one być wydatkowane zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku. Art. 27 – pkt 4 Ustawy obejmuje 33 rodzaje takiej działalności i należy się na jeden z nich powołać pisząc uchwały o wykorzystaniu tych środków na dany cel.
W ubiegłym roku ze środków OPP m.in.:

  1. sfinansowaliśmy całkowicie przemiennik na obiekcie Boży Dar w Lublinie,
  2. dofinansowaliśmy OSK ŁOŚ 2022,
  3. sfinansowaliśmy remont pomieszczeń na szkolenia w OT-37,
  4. zakupiliśmy w sumie 11 anten i innych urządzeń zarówno dla przemienników jak i klubów PZK,
  5. dofinansowaliśmy 12 zawodów,
  6. dofinansowaliśmy 10 różnych spotkań środowiskowych,

Więcej informacji na temat OPP i pozostałej działalności PZK opublikujemy w sprawozdaniu z działalności PZK za 2022 rok po 15 lipca 2023 r.
Koleżanki i Koledzy, przekazanie 1,5% od podatku na PZK to najprostszy, bezkosztowy i nie wymagający poświęcenia czasu sposób na wsparcie działalności naszego stowarzyszenia, a więc i na realizację wielu przedsięwzięć, na których nam zależy. Dodam tylko, że niektórych by nie było gdyby nie środki z OPP.
Wszystkim, którzy wsparli naszą organizację przekazując w 2022 roku i w latach poprzednich swój 1% serdecznie dziękujemy. Dzięki Wam udało się zorganizować lub wesprzeć wiele ważnych przedsięwzięć, które przyczyniły się do rozwoju naszego pięknego hobby.
Prezydium ZG PZK

  1. Uwaga, ważne dla Koleżanek i Kolegów krótkofalowców chcących przekazać 1.5% podatku na rzecz PZK!

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą, a chciałbyś w prosty sposób przekazać 1,5% swojej organizacji, jaką jest PZK, powinieneś przygotować oświadczenie PIT-OP, a następnie przekazać je do urzędu skarbowego.
Kto może złożyć oświadczenie PIT-OP?
Jak informuje Min Finansów, za pomocą oświadczenia PIT-OP emeryt lub rencista może przekazać 1,5% podatku wynikającego z rozliczenia podatkowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego jeżeli:

  • otrzymał od organu rentowego (np. ZUS, KRUS) roczne rozliczenie podatku na druku PIT 40A oraz nie uzyskał w danym roku podatkowym innych dochodów, które powinien wykazać w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-37 albo PIT-36.
    Formularz (druk) PIT-OP można wydrukować z Internetu albo otrzymać w okienku informacji w Urzędzie Skarbowym. Bardzo prosty do wypełnienia, jednostronicowy druk należy przesłać (przekazać) do właściwego Urzędu Skarbowego w miejscu zamieszkania w terminie do 2 maja 2023 r.

Prezydium ZG PZK


SQ2NIA

SQ2NIA

Prezes Zarządu OT22 PZK / Delegat OT22 na Krajowy Zjazd Delegatów

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
OT22 PZK