(Ostatnia aktualizacja: 9 listopada 2023)

W dniu 02-12-2023 w Terminalu Pasażerskim Portu Morskiego Darłowo (Darłówko Zachodnie, ul. Kotwiczna 14) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze OT22.

termin pierwszy 02 grudnia 2023 r. godz. 10.00
termin drugi 02 grudnia 2023 r. godz. 10.30

Zapraszamy do uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu i wybraniu do władz Oddziału kolegów, którzy będą kształtować OT22 przez kolejne 4 lata.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Powołanie Przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, ogłoszenie prawomocności zebrania.
  do Komisji powołać min. 2 osoby
 4. Przyjęcie porządku zebrania.
  • przez osoby uprawnione do głosowanie przez podniesienie mandatu.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
  • do Komisji powołać min. 2 osoby.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania.
 7. Sprawozdanie Prezesa OT22.
 8. Sprawozdanie Skarbnika OT22.
 9. Sprawozdanie QSL Managera.
 10. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OT22
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami – głosowanie nad absolutorium dla ustępującego
  Zarządu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie składki oddziałowej na rok 2024.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu, zgłoszenie kandydatur.
  – minimum 6 kandydatur
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej, zgłoszenie kandydatur.
  – minimum 5 kandydatur
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Delegata OT22 na KZD, zgłoszenie kandydatur.
  – minimum 3 kandydatury
 16. Głosowanie tajne. Wybory składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Delegata Oddziału
  na Krajowy Zjazd Delegatów.
 17. Dyskusja, sprawy inne, wolne wnioski.
 18. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną.
 19. Przedstawienie składu Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej.
 20. Odczytanie protokółu przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków
 21. Zakończenie obrad.

W przyszłym roku (2024) czekają nas wybory władz PZK. Może któryś z kolegów naszego Oddziału chciałby kandydować do Zarządu Głównego PZK. Warto zastanowić się nad tym w trakcie zebrania.

Zarząd OT22

Przyjął się zwyczaj, aby po części oficjalnej zebrania odbyło się spotkanie opłatkowe. Będzie ono okazją do złożenia sobie wzajemnie, w tak dużym gronie życzeń Świątecznych i Noworocznych. Na stołach to, co przywieziemy z sobą.

Jurek SQ2NIA

Kategorie: Komunikaty

SQ2NIA

SQ2NIA

Prezes Zarządu OT22 PZK / Delegat OT22 na Krajowy Zjazd Delegatów

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
OT22 PZK