Zbliża się 1. listopada, tego dnia Węgrzy zorganizowali zawody w których zasada jest bardzo prosta i pozwala że znaki tych których nie ma już wśród nas zaistnieją ponownie w eterze Zawody ku Pamięci Naszych Nieżyjących już Przyjaciół Radioamatorów.

Cel: Zapamiętanie naszych przyjaciół z Silent Key Ham.
Godzina i data: 1. listopada od 06:00 do 08:59 UTC każdego roku.
Tryb: tylko CW
Wywołanie konkursowe: CQ SKM
Pasma: 80 m i 40 m (3510-3560 kHz i 7000-7040 kHz w Regionie IARU 1, inne częstotliwości odpowiednio w innych regionach)
Wymiana: RST + znak wywoławczy „Silent Key” do zapamiętania ten konkurs; (np.: 599 HA6NA, 599 YT7MM, 599 DJ7AW). Ten sam raport ma być przesyłany przez cały czas trwania konkursu. Następnym razem możesz ponownie dokonać wyboru.

Kategorie:

  • Pojedynczy operator LP (maks. 100 watów)
  • Jeden operator HP (ponad 100 watów)
  • Multi operator HP (ponad 100 watów)
  • W danej chwili może być przesyłany tylko jeden sygnał.

Info: Piotr SP1GZF

W zeszłym roku wystartowałem i udało się zając 4 miejsce. Wspominałem SP1JX – link do oryginału: http://skmc.hu/en/final-results-skmc-2019.html

Info: Tadeusz SP1NQN

Kategorie: Zawody

SQ2NIA

SQ2NIA

Prezes Zarządu OT22 PZK / Delegat OT22 na Krajowy Zjazd Delegatów

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
OT22 PZK