(Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2024)
Międzyzakładowy Klub Polskiego Związku Krótkofalowców przy Burmistrzu Miasta Jarosławia

O r g a n i z u j e

ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE O „PUCHAR” BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

REGULAMIN 

 1. Celem organizowania Zawodów jest promocja Miasta Jarosławia oraz złożenie hołdu tym, którzy brali udział w wyzwoleniu Jarosławia w dniu 27 lipca 1944 roku.
 2. Do udziału w Zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych i klubowych SP – udział stacji zagranicznych mile widziany.
 3. Zawody odbędą się w dniu 3 marca 2024 roku (niedziela) od godz. 6.00 do 7.00 czasu UTC – od 7.00 do 8.00 czasu lokalnego.
 4. Patronat Honorowy nad zawodami objął Prezes PZK Tadeusz SP9HQJ.
 5. Pasmo 3,5 MHz – SSB – Moc do 100 W.
 6. Punktacja:
  • za nawiązanie łączności ze stacją klubową organizatora SP 8PEF– 20 pkt.
  • za nawiązanie łączności z krótkofalowcem odznaczonym Medalem “Zasłużony dla Rozwoju Krótkofalarstwa na terenie Miasta Jarosławia” – 10 pkt.
  • za nawiązanie łączności ze stacjami posiadającymi “Dyplom Jarosław” – 5 pkt.
  • za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami indywidualnymi i klubowymi – 1 pkt
  • UWAGA: Rozdawanie punktów możliwe tylko w jednej grupie, bez możliwości ich łączenia.
 7. Uczestnicy zawodów wymieniają raporty składające się z raportu RS i trzycyfrowego numeru łączności np. 59/002, organizator podaje dodatkowo skrót JA np. 59/001/JA, krótkofalowcy posiadający Medal podają dodatkowo skrót MJ np. 59/001/MJ, stacje posiadające Dyplom “Jarosław” podają dodatkowo numer posiadanego dyplomu np. 59/001/126 lub 59/001/A24.  
 8. Wynik końcowy: to suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość łączności.
 9.  Nagrody:
  • a) za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach – „PUCHAR”.
  • b) za zajęcie II i III miejsca w każdej grupie „ GRAWERTON „ ufundowany przez Członka Honorowego naszego Oddziału Kolegę Piotra SP2JMR.
  • za zajęcie od I-go do III-go miejsca w każdej grupie –Dyplom .
 10. Wyniki ogłoszone zostaną w terminie do 3-ch miesięcy od zakończenia zawodów i podane do wiadomości w środkach przekazu PZK a Puchary i Dyplomy wręczone      zostaną na planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do uczestników zawodów.
 11. Uczestnicy Zawodów proszeni są o przysłanie w terminie do dnia 15marca 2024 r. czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno zawierać: adres pocztowy, grupę klasyfikacyjną, wykaz stacji wraz z obliczoną punktacją, datę i czas łączności, raport nadany i odebrany.
 12. Zestawienie należy przesłać na adres: Klub Łączności SP8PEF, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 6 / 33. lub pocztą elektroniczną E-mail: ot35@o2.pl
 13. Decyzje Komisji są ostateczne.
 14. Komisja w składzie:
  • Przewodniczący: SP8AUP
  • Członkowie: SP8RHO, SP8IQQ

Jeśli uczestnik zawodów spełni warunki Dyplomu “Jarosław” – otrzymuje dyplom bez potrzeby wysyłania zgłoszenia. Aby otrzymać dyplom wystarczy dokonać wpłaty w wysokości 20 zł na konto naszego OT PZK Jarosław 76 1140 1010 0000 3533 4800 1022, a informację o dokonaniu wpłaty należy dołączyć do zestawienia łączności przeprowadzonych podczas zawodów.

Regulamin Dyplomu “JAROSŁAW”

I. Dyplom jest bezterminowy. Łączności zalicza się od 1980-01-01.

II. Do dyplomu zalicza się łączności lub nasłuchy z jarosławskimi krótkofalowcami indywidualnymi oraz stacjami klubowymi i okolicznościowymi pracującymi z terenu miasta Jarosławia.

III. Pasma i emisje dowolne.

IV Punktacja: QSO na KF – 2 pkt. na UKF – 4 pkt.

 1. Koszt dyplomu 20 zł dla stacji SP i 5 USD dla EU i DX.
 2. Opłatę za Dyplom należy wnosić na konto oddziału ..

VII Wymagania: Stacje SP – 10 pkt. ; EU – 5 pkt. ; DX – 3 pkt.

VIII. Zgłoszenia potwierdzone przez Klub lub dwóch nadawców oraz wpłatę należy wysłać na adres: Klub Łączności SP 8 PEF, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 6/33.  dopiskiem na kopercie i dowodzie wpłaty “Dyplom Jarosław”.

Organizatorzy


SP1MN

SP1MN

Sekretarz / Administrator witryny OT22 PZK

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
OT22 PZK