W dniu 05-09-2020 w Warszawie odbyło się posiedzenie ZG PZK.

W posiedzeniu uczestniczyło 24 na 34 członków ZG PZK czyli frekwencja wyniosła 70%. Obecnych było także 2 członków GKR oraz 2 gości Posiedzenia.

Sala była znakomicie przygotowana. Zabezpieczono środki do dezinfekcji. Wszyscy wchodzący mieli wykonany pomiar temperatury – u nikogo nie stwierdzono podwyższonej.

Oprócz wystąpień Prezesa PZK oraz Przewodniczącego GKR Zarząd Główny podjął uchwały:
1. zatwierdzającą protokół z Posiedzenia z 7.12.2019
2. zwołującą Krajowy Zjazd Delegatów PZK w dniach 13-15 listopada br. w  ośrodku Nad Zalewem w Kobylej Górze
2. zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2019 rok
3. o przeznaczeniu kwoty stanowiącej wynik finansowy za rok 2019 na zwiększenie przychodów w bieżącym roku
4. o odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową PZK kol. SP1IBS, SP2AYC, SP5AHT, SP3AMO, SP2FAX, SP7CXV, SP1TMN   
5. o odznaczeniu Odznaką Honorową PZK kol. SP8IPN, SP9FHZ, SQ9BDB, SQ9EJ, SQ9V, SP9REP, SQ7FPD   
6. o zmianie w Regulaminie Składkowym PZK dopuszczającą korzystanie z systemu elektronicznego
7. o zmianie w Regulaminie Wewnętrznym Ordynacja Wyborcza przesuwającej termin wyłonienia delegatów przez ot do 35 dni przed KZD tj. do 9 października br.
8. o powołaniu likwidatora OT 49 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w osobie Stanisława SQ2EEQ

Posiedzenie odbyło się w bardzo spokojnej koleżeńskiej atmosferze. Prezydium ZG PZK dziękuje Kolegom, którzy pomimo zagrożenia epidemiologicznego uczestniczyli w Posiedzeniu ZG PZK.

Złożony został wniosek Zarządu OT22 o dofinansowanie ze środków PZK zakupu sprzętu dla naszego Oddziału.

Info: Piotr /SP2JMR/

Kategorie: Komunikaty

SQ2NIA

SQ2NIA

Prezes Zarządu OT22 PZK / Delegat OT22 na Krajowy Zjazd Delegatów

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
OT22 PZK