Wydział Szkolenia i Sportów Łączności BZG LOK zaprasza na majowy cykl zawodów których organizatorem jest Liga Obrony Kraju.
1 maja br. – Otwarte Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie – Dni Ligi Obrony Kraju i Żołnierza Polskiego.

Część KF CW/SSB od godziny 15:00 UTC do 17:00 UTC (od godz. 17:00 LT do 19:00 LT).

Część KF DIGITAL od godziny 17:00 UTC do 18:00 UTC (od godz. 19:00 LT do 20:00 LT):

– segment PSK63 od godz. 17:00 UTC do 17:20 UTC,

– segment RTTY od godz. 17:20 UTC do 17:40 UTC,

– segment HELL od godz. 17:40 UTC do 17:59 UTC,

6 maja br. – 14. OMP ARKiI Tura VI część UKF od godz. 17:00 UTC do 18:59 UTC.

7 maja br. – 14. OMP ARKiI Tura VI część KF DIGITAL od godz. 15:00 UTC do 17:59 UTC.

14 maja br. – 14. OMP ARKiI Tura VI część KF CW/SSB od godz. 15:00 UTC do 17:59 UTC.

21 maja br. – 14. OMP ARKiI Tura V (zaległa) część UKF od godz. 17:00 UTC do 18:59 UTC.

27 maja br. – 14. OMP ARKiI Tura V (zaległa) część KF DIGITAL od godz. 15:00 UTC do 17:59 UTC.

28 maja br. – 14. OMP ARKiI Tura V (zaległa) część KF CW/SSB od godz. 15:00 UTC do 17:59 UTC.

WSiSŁ BZG zaprasza również do licznego udziału Klubów Łączności LOK oraz członków tych klubów do czynnego uczestnictwa w Zawodach Warszawskich organizowanych przez WOT PZK w dniu 3 maja.

Organizator zawodów prosi równocześnie o przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny z związku

ze stanem zagrożenia epidemicznego (zabezpieczenie osób w rękawiczki, maseczki, płyny odkażające oraz przestrzeganie zasady 1 osoba na 15 m2 w pomieszczeniach Klubów Łączności LOK) dbajmy o swoje zdrowie i zdrowie innych.

Info. Tadeusz SP1NQN

Kategorie: Zawody

SQ2NIA

SQ2NIA

Prezes Zarządu OT22 PZK / Delegat OT22 na Krajowy Zjazd Delegatów

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
OT22 PZK