(Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2021)

Koleżanki, Koledzy, członkowie OT22

Jako Wasz przedstawiciel w Zarządzie Głównym PZK informuję, że przewidziany na 14-15 listopada br. w Kobylej Górze Krajowy Zjazd Delegatów PZK nie może się odbyć w formie, w jakiej został zwołany. Zarząd Główny, w drodze głosowania elektronicznego, podjął uchwałę o zwołaniu na dzień 12 grudnia br. na godz. 10.00 KZD PZK w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków elektronicznych. Delegatem OT22 na Zjazd Krajowy PZK jest kol. Zdzisław SP1II.

Zgodnie ze Statutem PZK par.14 p.3 w zjeździe mogą uczestniczyć także goście zaproszeni przez ZG oraz GKR. Jeśli ktoś z członków naszego oddziału chciałby uczestniczyć w najbliższym KZD PZK w charakterze gościa z głosem doradczym, to proszę o zgłoszenie tego do mnie na  adres mailowy sq2nia@op.pl w terminie do 20 listopada 2020 roku.

Aby sprawnie wziąć udział w obradach KZD PZK każdy uczestnik powinien:
– posiadać komputer lub laptop z systemem operacyjnym Windows 10,
– posiadać dostęp do Internetu,
– zainstalować program Microsoft Teams – po otrzymaniu odpowiednich danych od administratora,
– posiadać sprawny mikrofon, ewentualnie także kamerkę internetową.

Przypominam także, że na KZD zostaną wybrane nowe władze PZK. Zgodnie ze Statutem PZK par.8 p.2a do władz może kandydować każdy członek PZK.

Prezes OT22 Jerzy SQ2NIA

P.S. Tekst opracowany na podstawie informacji i za zgodą kol. SP5GMI

Kategorie: Komunikaty

SQ2NIA

SQ2NIA

Prezes Zarządu OT22 PZK / Delegat OT22 na Krajowy Zjazd Delegatów

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
OT22 PZK