(Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2021)

Obrady trwały od godziny 10:00 do godziny 20:30.

KZD PZK 2020 funkcjonował w trybie zdalnym, używano dwóch systemów – Microsoft TEAMS do komunikacji audio-wideo oraz SecretVote do głosowań.

Poza nielicznymi przypadkami słabego łącza delegata wszystko pozostałe działało super. Wcześniejsze ćwiczenia zaprocentowały!

XXVI KZD PZK przeszedł do historii. 12 grudnia br., w trybie zdalnym odbył się XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK, w którym na łączną liczbę 51 uprawnionych delegatów wzięło udział 47 osób, co stanowiło 92%. Delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Prezydium ZG PZK.

Wybrano Prezydium w następującym składzie:

– prezes PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ,
– wiceprezes PZK  Mariusz Busiło SP5ITI,
– wiceprezes PZK  Piotr Eichler SP2LQP,
– sekretarz PZK  Piotr Skrzypczak SP2JMR,
– skarbnik PZK  Jan Dąbrowski SP2JLR.

Zastępcami członka Prezydium wybrani zostali:

– Marek Kuliński – SP3AMO,
– Tomasz Mańkowski SQ3QDM.

Wybrano Główną Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

– przewodniczący Stanisław Leszczyna SQ2EEQ,
– wiceprzewodniczący Krzysztof Joachimiak SQ2JK,
– sekretarz Ireneusz Kołodziej SP6TRX,
– członek GKR Krzysztof Kućmierz SQ2NIG,
– członek GKR Adam Swiontek Brzezinski SQ1GPR.

Zastępcami członka GKR zostali wybrani:

– Grzegorz Sapijaszko SQ6WZ,
– Krzysztof Romatowski SP2GUT.

Delegaci podjęli uchwałę w sprawie zmiany zapisu w Statucie PZK odnoszącym się do trybu powiadamiania delegatów na KZD PZK, zawartym w § 14 ust. 12 poprzez skreślenie formy pisemnej na formę dokumentową na adres poczty elektronicznej w domenie pzk.org.pl oraz trybu powiadamiania członków ZG PZK zawartym w § 22 ust. 6 poprzez skreślenie formy pisemnej na formę dokumentową na adres poczty elektronicznej w domenie pzk.org.pl.
Obrady sprawnie przeprowadzone przez Piotra SP2LQP trwały 10 godzin. W opinii Delegatów Zjazd należał do najbardziej udanych i panowała tu niezwykła atmosfera przyjaźni i ham spiritu.

Info: Tadeusz SP9HQJ

Kategorie: Komunikaty

SQ2NIA

SQ2NIA

Prezes Zarządu OT22 PZK / Delegat OT22 na Krajowy Zjazd Delegatów

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
OT22 PZK