(Ostatnia aktualizacja: 7 lipca 2021)

50. jubileuszowa edycja Dni Morza organizowanych przez Zachodniopomorski OT PZK w Szczecinie przy współudziale Środkowopomorskiego OT PZK w Koszalinie

Nazwa i cel zawodów
Zawody Dni Morza. Celem zawodów jest doskonalenie umiejętności operatorskich oraz promocja łączności ze stacjami nadmorskimi.

Organizator
Organizatorem zawodów jest Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK w Szczecinie (skr. poczt. 599, 70 952 Szczecin-2). Współorganizatorem zawodów jest Środkowopomorski Oddział Terenowy PZK w Koszalinie. Strona WWW zawodów: http://dnimorza.ot14.pzk.org.pl

Uczestnicy
Zawody dostępne są dla licencjonowanych radiooperatorów stacji indywidualnych, klubowych i nasłuchowców, którzy zobowiązani są do pracy zgodnie z posiadanymi pozwoleniami.
Za uczestników uważa się operatorów, którzy przeprowadzili w zawodach dowolna liczbę QSO’s/HRD’s w sposób określony w regulaminie i przesłali w terminie swój log do organizatora. Licencjonowani nadawcy nie mogą być klasyfikowani w grupie SWL.

Termin
Data zawodów: ostatnia niedziela czerwca (27.06.2021). Czas trwania: 05.00 do 07.00 UTC. Wszystkie stacje biorące udział w zawodach obowiązuje 5 min. QRT przed i po zawodach.

Zapraszamy do łączności
Jerzy SQ2NIA

Kategorie: Zawody

SQ2NIA

SQ2NIA

Prezes Zarządu OT22 PZK / Delegat OT22 na Krajowy Zjazd Delegatów

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
OT22 PZK