(Ostatnia aktualizacja: 21 czerwca 2021)

Jun 6, 2021 – HF, Spectrum – Tom DF5JL
Bandplan dla fal krótkich w wersji z dnia 16 października 2020 (Wirtualna Konferencja Generalna “Novi Sad”) wraz z załącznikiem został poprawiony.
Składa się on z 2 stron, podobnie jak załącznik z wyjaśnieniami. Można go pobrać pod adresem:
https://www.iaru-r1.org/wp-co tent/uploads/2021/06/hf_r1_bandplan.pdf

Kategorie: Aktualności

SP1MN

SP1MN

Sekretarz / Administrator witryny OT22 PZK

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
OT22 PZK