W dniu 6 marca br. w Sejmie RP odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie konsultacji Prawo Komunikacji Elektronicznej

W wysłuchaniu wzięły udział wszystkie podmioty oraz osoby, które się zgłosiły do procesu konsultacyjnego. W sumie chętnych do zabrania głosu było ok 200 osób. Ponieważ część proponowanych zapisów Ustawy w bardzo znaczący sposób może wpłynąć na służbę radiokomunikacyjną amatorską, jako prezydium ZG PZK czuliśmy się obowiązani do analizy rzeczonego projektu i przygotowania stosownego materiału zawierającego uwagi Polskiego Związku Krótkofalowców do w. wym. dokumentu. Z ramienia PZK głos w ramach wysłuchania publicznego zabrali: Piotr Eichler SP2LQP wiceprezes PZK oraz Piotr Skrzypczak SP2JMR sekretarz PZK. Ze względu na ograniczony do 2 min czas pojedynczych wystąpień przedstawiliśmy tylko najistotniejsze zagadnienia zapisane w projekcie ustawy takie jak: zgodność proponowanych regulacji z międzynarodowymi przepisami, zmianę sposobu podejścia o wydawania znaków wywoławczych, kwestie sposobu prowadzenia kontroli stacji amatorskich oraz wysokości kar za wykryte przez regulatora nieprawidłowości.

Cały materiał złożony przez PZK do sekretariatu Komisji znajduje się w załączniku.

Material_PZK_na_wysluchanie_publiczne_Sejm_RP_06.03.2023.pdf

Więcej informacji w najbliższym Komunikacie PZK.

Piotr SP2JMR sekretarz PZK

Kategorie: Aktualności

SQ2NIA

SQ2NIA

Prezes Zarządu OT22 PZK / Delegat OT22 na Krajowy Zjazd Delegatów

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
OT22 PZK