(Ostatnia aktualizacja: 10 stycznia 2021)

Baltic Contest 2020
Prezes LRSF Rolandas LY5AA zaprasza do udziału w 56 zawodach „Baltic Contest”. Zawody odbędą się w pasmie 80 m w nocy z 23/24 maja, a konkretnie od godz. 21.00 UTC 23 maja do godz. 02.00 UTC 24 maja br.

Regulamin pod poniższym linkiem:
http://www.lrsf.lt/en/

Info i zaproszenie przekazał Bronius LY5O

Konkurs “SPRAGNIENI ŁOSIA 2020”
W związku z tym, że w tym roku tradycyjne spotkanie ŁOŚ się nie odbędzie z powodów epidemiologicznych, kluby SP7KED i SP9KDA proponują spotkanie “ŁOŚ” na falach eteru pod hasłem: “SPRAGNIENI ŁOSIA 2020”.

Info: Marek SP9UO

Po Konsultacjach w Ministerstwie Cyfryzacji
W dniu 8 maja w Ministerstwie Cyfryzacji w formie telekonferencji odbyły się
Warsztaty dot. konsultacji projektu ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej mającej zastąpić obecną ustawę Prawo Telekomunikacyjne. Do przedstawionego projektu ustawy PZK wniósł kilka propozycji. W czasie „warsztatów”, bo tak nazwało konsultacje Ministerstwo, były omawiane i wstępnie przyjęte do dalszego procedowania dwie z nich:
1. Wydłużenie okresu ważności pozwoleń radiowych w SRA do 25 lat (obecnie 10) . Takie rozwiązanie pozwoli na obniżenie kosztów funkcjonowania SRA oraz nieco ułatwi życie krótkofalowcom.
2. Usunięcie z zapisu o świadectwach w SRA z Art. 130 projektu Ustawy, co otworzy możliwości legislacyjne dla uproszczenia procedur związanych z uzyskiwaniem Pozwoleń radiowych dla krótkofalowców. Np. w taki sposób, aby informacja o uzyskanych w wyniku zdanego egzaminu uprawnieniach znalazła się online na portalu UKE. Nasze uprawnienia mogły by być zapisane w jednym wydawanym elektronicznie przez UKE dokumencie „Pozwoleniu Radiowym w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej” ważnym np. przez 25 lat. Podczas konsultacji wsparcia merytorycznego udzielił Mariusz SP5ITI biorący udział w Warsztatach z ramienia PIIT. Poparł je w większości także Witold Zakrzewski SP5UHW.
Warsztaty prowadził Pan Tomasz Proć Z-ca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji w MC. W warsztatach z ramienia PZK uczestniczył Piotr SP2JMR sekretarz PZK.

Info: Piotr SP2JMR

Kategorie: Aktualności

SQ2NIA

SQ2NIA

Prezes Zarządu OT22 PZK / Delegat OT22 na Krajowy Zjazd Delegatów

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
OT22 PZK