Informuję, że w dniu dzisiejszym o godz. 19.00 zdalnie, tj. za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams, odbyło się posiedzenie robocze Prezydium ZG PZK, na którym podjęto głównie  dyskusję w dwóch sprawach:
– stanowisko władz PZK co do zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę i stanowiska PZK w tej sprawie,
– stanowisko PZK co do zawodów SP DX Contest. Obrady trwały około 2,5 godziny i była ożywiona i trudna, niemal gorączkowa dyskusja.. Pomijając przebieg dyskusji po głosowaniu zapadły następujące rozstrzygnięcia:
– Prezydium ZG PZK podtrzymuje swoje oświadczenie zawarte w Komunikacie PZK z dnia 2 marca 2022 r.,
– Prezydium opowiada się za przeprowadzeniem zawodów SP DX Contest, ale z zastrzeżeniem, że stacje rosyjskie i białoruskie nie będą klasyfikowane.
W drugiej sprawie stosowna informacja zostanie przekazana oficjalnie przez wiceprezesa ds. sportowych Piotra SP2LQP do Komisji SP DX Contest.

Informację z dnia 07-03-2022 przekazał Tadeusz SP9HQJ, prezes PZK


SQ2NIA

SQ2NIA

Prezes Zarządu OT22 PZK / Delegat OT22 na Krajowy Zjazd Delegatów

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
OT22 PZK