(Ostatnia aktualizacja: 3 stycznia 2024)

Składki członkowskie PZK na rok 2024 nie ulegają zmianie.

I tak:
1. Składka wpisowa – 0,00 zł
2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL – 30,00 zł
3. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia – 90,00 zł
4. Składka dla członka zwyczajnego – 120,00 zł
5. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat – 30,00 zł
6. Składka dla członka wspomagającego – 20,00 zł
7. Kluby zarejestrowane w OT PZK – 0,00 zł

Okres składkowy PZK na rok 2024 jest już otwarty.

Składki oddziałowe OT-22 pozostają na tym samym poziomie, tj. 20,00 zł płatne jednorazowo za cały rok przez każdego z członków.

Składki należy wpłacić najpóźniej do 10 stycznia, bowiem skarbnik musi odprowadzić składki PZK nie później niż 14 stycznia!

Wpłaty dokonywać na konto oddziału:

Nazwa konta: 

Środkowopomorski Oddział Polskiego Związku Krótkofalowców w Koszalinie

Nr konta: 

60 1600 1462 1873 1980 4000 0001

Bank: 

Bank BGŻ PNB Paribas oddz. w Koszalinie przelewem na konto,  lub bezpośrednio do skarbnika w czasie spotkań i/lub zjazdów.

O dokonanej wpłacie proszę krótką informację (bez konieczności wysyłania wyciągu z konta) na mail skarbnika. Obecnie kol. Łukasz, mail: sp1dte@yahoo.co.uk


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
OT22 PZK