“Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie…” J. Zamoyski

Serdecznie witam Koleżanki i Kolegów Działaczy PZK. Pracuję nad projektem firmowanym przez PZK przeznaczonym dla młodych krótkofalowców z licencją, lub bez (nadających z klubów). Bezpośrednią inspirację zawdzięczam rozmowom z Bogdanem SP5WA.

Piszę o tym z nadzieją nawiązania współpracy zespołowej, znalezienia osób, od których uzyskałbym wsparcie, konsultacje, rady, pomoc.

Projekt: JUNIOR CONTEST MARATON

Wsparcie i promocja młodych zawodników (Juniorów) startujacych w krajowych zawodach krótkofalarskich. Utworzenie Junior Contest Maratonu (nazwa robocza). Miałaby to być klasyfikacja roczna, wzorowana na SP Contest Maratonie, podsumowująca wyniki Juniorów w wybranych zawodach z kalendarza rocznego. Opracowanie szczegółowego regulaminu współzawodnictwa. Rozważana jest możliwość wydzielenia klasyfikacji:
1. Juniorzy na stacjach klubowych
2. Juniorzy pod własnymi znakami wywoławczymi
Ustanowienie trofeów i nagród w Contest Maratonie JUNIOR oraz promocyjnej i medialnej formy rocznego podsumowania Maratonu. Nagrody z budżetu PZK i od pozyskanych sponsorów.

Rekomendowanie organizatorom zawodów dobrej praktyki wydzielania kategorii JUNIOR w regulaminach zawodów. Brak takiej kategorii w danym regulaminie nie przekreśla jednak zaliczania punktów zawodnika w Contest Maratonie JUNIOR. Uruchomienie programu od stycznia 2021r. Do współpracy przy organizacji projektu zaprasza się krótkofalowców niezależnie od przynależności organizacyjnej, na zasadzie dobrej woli.

A więc chodzi o:
– promocję contestingu w środowisku młodych krótkofalowców,
– docenienie i wyeksponowanie osiągnieć młodych zawodników,
– zachętę do regularnych startów w zawodach, do współzawodnictwa
– dopingowanie  rozwoju operatorskiego i technicznego,
Ogólnie, wiadomo, chodzi o kolejną próbę, krok w stronę utrzymania / zwiększenia zainteresowania młodych…Tu dalej znane nam wszystkim sformułowania i lamenty…

Proponowana granica wieku JUNIORA – 19 lat (do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 19 lat)

Od czerwca do dziś baza pomysłów w teczce naszego Projektu rośnie.
Jestem pod wrażeniem rozmów z Krzyśkiem SP7GIQ i jego zachęty do rozszerzenia Junior Contest Maratonu na zawody międzynarodowe, SP7GIQ wspomina, że coś takiego istniało jeszcze w latach 70-tych…
– Juniorzy w zawodach krajowych na bazie wyników SP Contest Maratonu, vide https://pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id=106
– Juniorzy w zawodach międzynarodowych na bazie intercontestu SPDX Club, vide https://sq2gxo.pl/intercontest/
– Juniorzy w zawodach DIGI na bazie intercontestu PKRVG, vide https://pkrvg.org/
Czemu aż tyle ?
– bo te środowiska krótkofalowców są zainteresowane i deklarują wsparcie pomysłu
– bo może w każdej grupie znajdą się jacyś pojedynczy Juniorzy, będzie można ich sklasyfikować, a potem dołączy więcej zawodników i nasz cel będzie się realizował ?
Zawody krajowe – trochę młodzików pracuje z klubów, lub pod własnymi znakami.
Zawody międzynarodowe – również jak wyżej, narybek SN0HQ.
Zawody DIGI – teoretycznie emisje cyfrowe, komputer to powinno interesować młodych (kiedyś tak się uważało)

PZK może “spinać całość” patronować tym współzawodnictwom, fundować trofea / nagrody , popularyzować udział przez informowanie i zachęcanie OT-ów do dalszego promowania na swoim terenie itd. 

Jedna osoba (ja) nie ogarnie na dłużej wszystkiego, czyli regularnego podliczania, opracowywania, publikowania wyników i innych czynności. Propozycje regulaminów nie są jeszcze opracowane.
Tyle na razie. Dziękuję za poświęconą uwagę. 

VY 73 Jerzy SP3SLU (zaszczycony / obarczony obowiązkami wiceprezesa PZK d/s sportowych)

Kategorie: Nadesłane

SQ2NIA

SQ2NIA

Prezes Zarządu OT22 PZK / Delegat OT22 na Krajowy Zjazd Delegatów

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
OT22 PZK