W dniu 31-07-2020 na terenie przystani Jachtowej w Darłowie odbyło się posiedzenie zarządu OT22. Uczestniczyli członkowie zarządu: Piotr SP1GZF, Ryszard SP1FJZ, Jacek SP1CNV, Darek SP1OD, Jurek SQ2NIA i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarek SP1C.

Tematy spotkania:

– Sprawy bieżące PZK i Środkowopomorskiego Oddziału Terenowego OT22.

– Projekt JUNIOR CONTEST MARATON zgłoszony przez vice-prezesa PZK Jerzego SP3SLU.

– Podjęcie uchały dotyczącej spotkania krótkofalowców i sympatyków krótkofalarstwa w Darłowie.

Sprawozdania złożyli:
Prezes OT22 Jurek SQ2NIA, Skarbnik OT22 Jacek SP1CNV i Darek SQ1OD dotyczące wykorzystania sprzętu zakupionego przez Oddział.

W miłej przyjacielskiej atmosferze przedyskutowano kilka zagadnień dotyczących dalszej działalności Oddziału. Na zakończenie obrad wspólne grillowanie, gdzie swoje umiejętności kulinarne zaprezentował Piotrek SP1GZF.

Kategorie: Aktualności

SQ2NIA

SQ2NIA

Prezes Zarządu OT22 PZK / Delegat OT22 na Krajowy Zjazd Delegatów

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
OT22 PZK