Na portalu facebook powstała specjalna grupa #MyKoszalin – Dobroczynność/Wolontariat, która koordynuje i wspiera działania dobroczynne realizowane w Koszalinie podczas trwania pandemii. Poświęcona jest osobom i organizacjom, które w tym okresie chcą pomóc innym. Koordynowana jest przez Pracownię Pozarządową. Organizacje pozarządowe posiadają duży kapitał osobowy, ekspercki, rzeczowy, który jest obecnie bardzo cenny.
Serdecznie zachęcam do:

  • dołączenia do grupy na portalu facebook: #MyKoszalin – Dobroczynność/Wolontariat i aktywności w niej
  • przeanalizowania tego jak Wasza organizacja może pomóc innym w najbliższych tygodniach – jeśli możecie służyć Waszymi wolontariuszami, wiedzą, sprzętem – proszę o ogłoszenie tego na grupie w postaci posta lub o zgłoszenie tego do mnie (tel. 889 079 015, mwidocka@pracowniapozarzadowa.pl)
  • korzystania z naszego doradztwa i wsparcia dla Waszych działań w okresie epidemii – np. wątpliwości dot. realizacji zadań publicznych zgodnie z umową, aneksowanie umów, przepisy prawa w zakresie wolontariatu, zbiórek publicznych, darowizn itp. Jeśli potrzebujecie rady, napiszcie post w grupie fb lub skontaktujcie się z naszym doradcą (Łukasz Cieśliński, lcieslinski@pracowniapozarzadowa.pl, tel. 609 144 511)
  • przeczytania artykułu na naszej www z ważnymi informacjami dla organizacji zw. z okresem epidemii: http://pracowniapozarzadowa.pl/2020/03/23/informacje-dla-organizacji-zw-z-okresem-epidemii/
  • Śledzenia strony https://www.facebook.com/MyKoszalin/ W ramach idei #MyKoszalin funkcjonują także inne grupy tematyczne, w których Wasze organizacje mogą otrzymać wsparcie eksperckie lub jego udzielać.

Pamiętajcie, że My jesteśmy dla Was i że razem możemy więcej!

Pozdrawiam serdecznie!
Monika Widocka
tel. 889 079 015
mwidocka@pracowniapozarzadowa.pl
Pracownia Pozarządowa

Kategorie: Aktualności

SQ2NIA

SQ2NIA

Prezes Zarządu OT22 PZK / Delegat OT22 na Krajowy Zjazd Delegatów

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
OT22 PZK