Wobec aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w kraju i zarządzeń władz administracyjnych/samorządowych, Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców informuje:    
 1. Posiedzenie Prezydium ZG PZK odbędzie się planowo 28 marca 2020 r. w Bydgoszczy.
 2. Termin posiedzenia Zarządu Głównego PZK, planowany na 18 kwietnia br.  może ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji i dalszych rozporządzeń władz.
 3. Krajowy Zjazd Delegatów PZK, planowany na czerwiec br. – nie odbędzie się w tym terminie. Termin KZD PZK 2020 zostanie ustalony w ciągu najbliższych tygodni na jesień 2020.
 4. Terminy Walnych Zebrań Oddziałów Terenowych (sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze, wyboru delegatów na KZD) leżą w gestii Zarządów OT. Zaleca się odłożenie/przeniesienie Walnych Zebrań na późniejsze terminy i bezwzględne stosowanie się do aktualnych zaleceń i rozporządzeń władz administracji, szczególnie w odniesieniu do ograniczenia maksymalnej liczby uczestników zgromadzeń (50 osób).
 5. Zaleca się odwołanie/przełożenie planowanych spotkań oddziałowych, ograniczenie spotkań klubowych, ekspedycji radiowych i wyjazdów.
 6. Udział delegacji PZK w targach Ham Radio 2020 we Friedrichshafen zostaje odwołany.
 7. Termin ogólnopolskiego spotkania krótkofalowców ŁOŚ 2020, ustalony na 28-31 maja br. może zostać odwołany – ostateczna decyzja organizatorów uzależniona jest od bieżącej sytuacji. Prosimy o monitorowanie strony www.losnapograniczu.pl oraz śledzenie Komunikatów PZK i Portalu PZK.
 8. Prosimy o stosowanie się do zaleceń SP EmCom Club podanych w komunikacie zarządu klubu: https://pzk.org.pl/news.php?readmore=4628
Koleżanki i Koledzy,
 • pamiętajmy o zachowaniu zdrowego rozsądku, przestrzegania zaleceń władz, administracyjnych i stosowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny,
 • ograniczmy na jakiś czas bezpośrednie kontakty towarzyskie/krótkofalarskie,
 • bez ograniczeń możemy brać udział w zawodach (SP DX Comntest!), aktywnościach radiowych i konstrukcyjnych,
 • nie wpadajmy w panikę! Skontaktujmy się z lokalną siecią łączności ratunkowej/kryzysowej i sprawdźmy, jak możemy pomóc.
73! Waldemar Sznajder, 3Z6AEF Prezes PZK
Kategorie: Aktualności

SQ2NIA

SQ2NIA

Prezes Zarządu OT22 PZK / Delegat OT22 na Krajowy Zjazd Delegatów

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
OT22 PZK