W dniu 11 września w Darłowie odbyło się otwarte spotkanie Środkowopomorskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców. Po rocznej przerwie, spowodowanej covidem, kolegów powitał prezes OT22 PZK Jerzy Matusiak SQ2NIA.  
W imieniu Zarządu Oddziału złożył on serdeczne podziękowania pani Agnieszce Lupke, Prezes Zarządu Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o., za udostępnienie miejsca przystani jachtowej na spotkania krótkofalarskie.
Jak powiedział Jerzy SQ2NIA, krótkofalarstwo to piękne hobby, którego nie dzielą granice i polityka. Nasz sprzęt, nasze umiejętności niejednokrotnie zapewniały łączność w warunkach, gdy inne środki zawodziły. Były to trzęsienia ziemi, powodzie i inne. Krótkofalowcy byli w oddziałach partyzanckich w czasie wojny, a podczas Powstania Warszawskiego działała radiostacja Błyskawica wykonana przez krótkofalowca.
Nasze hobby nie jest tylko zabawą, ale to również promocja naszego kraju, ciekawych miejsc i historii. Wielu krótkofalowców nawiązuje łączności z parków narodowych, latarni morskich, zamków, muzeów oraz dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych. Nawiązują po kilkaset łączności z wieloma krajami. Karty QSL potwierdzające te łączności, z opisem tych miejsc wędrują w różne części świata, promując m.in. Polskę i jej piękne miejsca.
Staramy się podtrzymywać tradycje krótkofalarstwa, które rozpoczęły się w naszym kraju w 1924 roku. Powstało wtedy pierwsze pismo Janusza i Stanisława (braci) Odyńców Radjo-Amator, które miało za zadanie krzewienie i propagowanie radioamatorstwa. Bracia Odyńcowie wzywali do organizowania radioklubów, których celem było zbiorowe słuchanie audycji radiowych i popularyzacja radia w życiu codziennym polskiego społeczeństwa. Odbiornik radiowy był wtedy radiostacją odbiorczą i wymagał uzyskania pozwolenia państwowego na jego używanie.
Aby móc na bieżąco koordynować działalność radioklubów, zaproponowali powołanie Ogólnokrajowej Organizacji Radioamatorów. Wiązało się to z pierwszym Kongresem Radioamatorów, na którym powołano do życia Międzynarodową Unię Radioamatorską (IARU International Amateur Radio Union). Kongres odbył się w kwietniu 1925 roku w Paryżu.
25 września 1925 roku Stanisław Odyniec zaproponował rejestrację amatorów nadawców oraz przydzielenie im znaków nadawczych, stosownie do uchwał Kongresu w Paryżu. Dotychczas każdy używał znaków własnego pomysłu. Od tej chwili Radjo-Amator stał się ośrodkiem, który grupował nadawców polskich, przydzielał znaki wywoławcze, pośredniczył w przesyłkach kart QSL, a przede wszystkim propagował ideę polskiego krótkofalarstwa. Imieniem Braci Odyńców nazwano medal, który jest odznaczeniem PZK wręczanym za zasługi dla krótkofalarstwa.
Na wniosek Zarządu Środkowopomorskiego Oddziału PZK za duży wkład dla krótkofalarstwa Prezydium ZG PZK przyznało medal im. Braci Odyńców pani Dorocie i Zbigniewowi Sieradzkim, redakcji komunikatów oddziałowych.
Państwo Dorota i Zbigniew Sieradzcy, nie będący krótkofalowcami, od ponad 10 lat zbierają materiały i przygotowują komunikaty oddziałowe, które są transmitowane w każdy czwartek poprzez nasze przemienniki radiowe Pomorza Środkowego i inne. Zawierają one informacje dotyczące krótkofalarstwa, ważnych wydarzeń i osiągnięć.
Kolejnym ważnym odznaczeniem przyznawanym zasłużonym krótkofalowcom jest Odznaka Honorowa PZK. Na wniosek Zarządu OT22 za pracę na rzecz oddziału, za aktywność, za promowanie naszego hobby ZG PZK przyznał odznakę naszemu koledze Jarkowi SP1C.
Jarek SP1C jest doskonałym operatorem, jego pasją są wycieczki rowerowe z radiem po Pomorzu, krajach skandynawskich i filmowanie. Swoim zapałem zachęca innych do aktywności. Wiele ciekawych filmów z takich wypraw można obejrzeć na youtube.

Prezes OT22 Jerzy SQ2NIA podziękował także naszemu koledze Piotrowi SP1GZF, który już po raz kolejny zaprezentował swoje umiejętności organizacyjne i kulinarne, za sprawne przygotowanie spotkania.
Na spotkaniu odbył się pokaz łączności w wykonaniu Jarka SP1C. Była też mini giełda sprzętu radiowego, zorganizowana przez Zdzisława SP1II. Odwiedził nas także redaktor lokalnej prasy. Na spotkaniu, w którym uczestniczyło czterdzieści kilka osób, panowała wspaniała atmosfera.
Po części oficjalnej tańce na nabrzeżu przy ładnej muzyce, które wzbudzały zainteresowanie wielu przechodniów. Podchodzili i pytali: jaka to impreza? Niektórzy z uczestników zostali w Darłowie do niedzieli, korzystając z miejsca w pobliskim hotelu.

Opracował Bogusław SP2BG, zdjęcia Jarosław SP1C

Kategorie: Aktualności

SQ2NIA

SQ2NIA

Prezes Zarządu OT22 PZK / Delegat OT22 na Krajowy Zjazd Delegatów

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
OT22 PZK