Przemiennik SR1P w Postominie.

Przez długi czas bardzo aktywny i chętnie odwiedzany przez krótkofalowców przebywających na naszym terenie.Był dzieckiem Ś.P. Zdzisława SP1II. Zdzisław dbał o jego aktywność, o to aby był słyszalny często i daleko. Zamilkł wraz z swoim opiekunem.Szkoda byłoby aby praca naszego kolegi uległa zatraceniu. Tu szczególne wyzwanie przed środowiskiem postomińskim.Może znajdzie Dowiedz się więcej…

OT22 PZK