Jak co roku, zwracamy się z prośbą do wszystkich członków PZK oraz ich znajomych i innych sprzyjających nam osób o wpłaty z tyt. 1% podatku na PZK jako OPP.

Jak przekazać 1% podatku

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, których wypełnienie jest niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. Są one zatytułowane (PIT-36 i PIT-37 itp.) jako:
WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
tu wpisać numer KRS PZK, tj. KRS 0000088401
oraz
przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – tu wpisać cel szczegółowy tj. OT22

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa), a cel szczegółowy – tu OT22 – jest konieczny, aby przekazane kwoty były do dyspozycji naszego oddziału.

Ale uwaga !
Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy automatycznie 1% podatku.
Podatnik ma taką możliwość. Informacja jak tego dokonać jest na stronie Urzędu Skarbowego: https://www.podatki.gov.pl/pit/pit-op/.

Środki z OPP będące w dyspozycji ZG PZK są wykorzystywane na opłacenie kosztów utrzymywania przemienników, czy radiolatarni w obiektach EMITEL-a. zakup urządzeń dla klubów krótkofalarskich, organizację otwartych spotkań, czy cele związane z promocją i rozwojem krótkofalarstwa jako alternatywy dla wykorzystania możliwości rozwoju u aktywności ludzi w każdym wieku.

Ponadto informujemy członków naszego oddziału:
Wpłaty za 2019r. na rzecz OT22 wyniosły 737,70zł, z tego na rzecz OT-22 przysługuje 80% tej kwoty, czyli 590,16 zł. W tej chwili oddział ma z 1% do dyspozycji kwotę 1035,63 zł

Skorzystaliśmy z tych funduszy, bo zakupione zostało np. wyposażenie stoisk wystawowo/wyprawowych (namiot, pawilon, stolik), czy radiostację FT-450, o czym informowaliśmy wcześniej.

Zarząd OT22 PZK

Kategorie: Aktualności

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
OT22 PZK