1% podatku dla PZK KRS 0000088401

Od początku lutego możliwe jest rozliczanie się z podatków za 2021 rok.
Jest to ostatni rok w którym obowiązują dotychczas znane zasady opodatkowania.
Apelujemy do naszych członków oraz sympatyków o wsparcie Polskiego Związku Krótkofalowców swoim 1% od należnego podatku oraz o promocję wpłat na nasze stowarzyszenie wśród znajomych.
Pozwoli nam to na sfinansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć w sferze działań publicznych.
W szczególności w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności.
Środki z odpisu 1% od podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego nie są dla Związku.
To są pieniądze na działalność społeczną Związku. Wasz 1% to poza składkowe środki, którymi możemy wesprzeć najróżniejsze zadania realizowane na poziomie lokalnych społeczności krótkofalarskich, klubów krótkofalowców, oddziałów terenowych PZK oraz finansowane centralnie jak np. ŁOŚ czy Konferencja ARISS.
W ubiegłym roku ze środków 1% wydatkowaliśmy nieco ponad 31 000 zł na 30 przedsięwzięć. Najważniejszym z nich była możliwość utrzymywania urządzeń bezobsługowych na obiektach Emitel S.A., które służą wszystkim i stanowią ważny element systemu łączności rezerwowej w sytuacjach kryzysowych. Można było więcej, ale poprzedni rok był trudny ze względu na sytuację epidemiczną.
Mamy nadzieję, że ten rok będzie lepszy, czego wszystkim odbiorom naszych komunikatów i sobie życzę

Jan SP2JLR skarbnik PZK

—————————————–
Jak dokonać odpisu?
W deklaracji PIT w rubryce dotyczącej wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) należy wpisać numer KRS PZK 0000088401
Jeśli chcemy aby pieniądze trafiły do naszego oddziału OT22 powinniśmy w rubryce: cel szczegółowy wpisać OT22.
W przypadku, gdy nasze rozliczenie przesłane jest przez pracodawcę lub biuro emerytalne bezpośrednio do Urzędu Skarbowego możemy sprawdzić i zmodyfikować tę pozycję.
Pomoc w tej kwestii na stronie Ministerstwa Finansów.
https://www.podatki.gov.pl/pit/jak-przekazac-1-proc-na-opp/#tep

Zarząd OT22


SQ2NIA

SQ2NIA

Prezes Zarządu OT22 PZK / Delegat OT22 na Krajowy Zjazd Delegatów

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
OT22 PZK