SILENT KEY MEMORIAL CONTEST (SKMC)
Dodane przez sq2nia dnia Października 28 2020 19:45:39
Zbiliza się 1 listopada, tego dnia Węgrzy zorganizowali zawody w których zasada jest bardzo prosta i pozwala że znaki tych których nie ma już wśród nas zaistnieją ponownie w eterze   

Zawody ku Pamięci Naszych Nieżyjących już Przyjaciół Radioamatorów.

Cel:  Zapamiętanie naszych przyjaciół z Silent Key Ham.
Godzina i data:  1 listopada od 06:00 do 0859 UTC każdego roku.
Tryb:  tylko CW
Wywołanie konkursowe:  CQ SKM
Pasma:  80 m i 40 m (3510-3560 kHz i 7000-7040 kHz w Regionie IARU 1, inne częstotliwości odpowiednio w innych regionach)
Wymiana: RST + znak wywoławczy „Silent Key” do zapamiętania ten konkurs; (np .: 599 HA6NA, 599 YT7MM, 599 DJ7AW). Ten sam raport ma być przesyłany przez cały czas trwania konkursu. Następnym razem możesz ponownie dokonać wyboru.
Kategorie:
·        Pojedynczy operator LP (maks. 100 watów)
·        Jeden operator HP (ponad 100 watów)
·        Multi operator HP (ponad 100 watów)
·        W danej chwili może być przesyłany tylko jeden sygnał.
Info: Piotr SP1GZF

W zeszłym roku wystartowałem i udało się zajac 4 miejsce. Wspominałem sp1jx
link do orginalu  http://skmc.hu/en/final-results-skmc-2019.html
news: skmc_award.png
Info: Tadeusz SP1NQN

Treść rozszerzona
Punkty QSO : każde prawidłowe QSO to 1 punkt.
Mnożniki: Całkowita suma przepracowanych znaków wywoławczych „Silent Key” na pasmo. Mogą istnieć stacje wybierające ten sam znak wywoławczy „Silent Key” dla swojego raportu. Ten sam znak wywoławczy „Silent Key” zarejestrowany z różnych stacji liczy się tylko raz na pasmo jako mnożnik.
Wynik końcowy:  suma punktów za QSO pomnożona przez sumę ważnych mnożników wyników w wyniku końcowym.
Nagrody:  Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplom elektroniczny.
Dzienniki:  akceptowany jest tylko format Cabrillo. Przesyłanie logów na stronę internetową: www.skmc.hu (w menu „Log Upload”)

Termin składania logów : 15 listopada.

Uwagi:
Wiele znaków wywoławczych Silent Key zostało do tej pory wznowionych. Aktywne stacje mające wcześniejszy znak SK mogą dołączyć do konkursu i mogą wybrać swój własny znak wywoławczy jako swój raport, aby zapamiętać poprzednika SK.
Kontakt: log@mrasz.hu
WEB - HA2NA