Informacje prezesa OT22
Dodane przez sq2nia dnia Sierpnia 25 2020 22:40:00
Sprzęt na wyprawy.
Nasz Oddział zakupił z 1% OPP następujące wyposażenie:
namiot w którym może spać 5 osób,
pawilon chroniący sprzęt radiowy,
stół na aparaturę.
Wyposażenie jest składowane u kolegi Darka SQ1OD i może być wypożyczane na wyprawy członków OT22 w celach promocyjnych Oddziału.
Warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie chęci wypożyczenia w/w sprzętu do Zarządu OT22 i jego zwrot w stanie dobrym.
Uszkodzenia sprzętu przez wypożyczającego będą skutkowały poniesieniem kosztów naprawy.

Sprawy organizacyjne.
Proszę kolegów, członków OT22 o zgłaszanie informacji dotyczących aktywności członków, zawodów, uzyskanych wyników do Piotrka SP1GZF (v-ce prezes OT22 do spraw sportowych), na adres sp1gzf@wp.pl lub telefonicznie.
Zadbajmy wszyscy, aby na stronie oddziałowej były aktualne informacje, aby była ciekawa. Warto też pochwalić się osiągnięciami.

Jurek SQ2NIA prezes OT22